Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamovaný produkt bezpečne zabaľte a zašlite na adresu : RMA NUTRADO l Obchodná 4 l 071 01 l Michalovce

Odstúpenie od zmluvy:

  1. Uveďte tovar do pôvodného stavu.
  2. Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané odstúpenie od kúpnej zmluvy. Mailom nám zašlite podacie číslo zásielky pre ľahšiu identifikáciu
  3. Tovar pošlite na naše reklamačné oddelenie:

    NUTRADO.SK l Obchodná 4 l Michalovce